Thẻ: kinh nghiệm du lịch Đà Nẵng

Trong 1 ngày 1 đêm thì đi được những đâu ở Đà Nẵng ?

Có những người có thời gian đi du lịch tới cả tuần, cũng có người chỉ đi được 2 – 3 ngày, nhưng 1 số người còn lại chỉ đi được 1 ngày, hoặc là họ chỉ kịp ở lại Đà Nẵng 1 ngày. Thì với quỹ thời gian 1 ngày, liệu bạn có thể…